Mönsterskydd

Om man arbetar med design bör man ta en titt på mönsterskydd. Det kan du göra genom att gå in på http://bjerken.se/se/design/, på så sätt kan man söka patent på en produkts mönster, form eller design. Man kan även söka patent på ett ornament vilket är en dekoration som produkten har. Mönsterskyddet är endast patent på produktens form eller utseende och om man vill söka patent på en uppfinning är det en annan typ av patent.

Max 25 år
Ett mönsterskydd kan man få och erhålla i max 25 år. Det måste även förnyas vart femte år vilket är otroligt viktigt att ha i åtanke när man vill skydda sin produkt. Som max kan man därmed endast skydda en produkts form eller utseende i 25 år och därefter får resten av marknaden ta efter. Mönstret måste även vara nytt för att det ska godkännas för patent.

Får ej visas innan
Den produkt man vill mönsterskydda får inte visas offentligt innan dess att man har fått patent på sin produkt, annars kommer inte mönsterskyddet att godkännas. Det tar i princip 12 månader att få ett mönsterskydd för en produkt godkänd. Därför gäller det att vara ute i god tid och även att vara beräknande när man planerar sin produkt. På så sätt får man ett framgångsrikt mönsterskydd.