Hagalund i Solna

När det är dags för ditt barn att börja på förskola kan det nästan upplevas som jobbigare för dig som förälder än för barnet. Det kan kännas klurigt att välja förskolor Solna och man inser att det är en viktig tid i barnets liv där barnet behöver bli sett och få allt som krävs för att bli förberedd inför skolan. Samtidigt är det viktigt att ditt barn får fortsätta att vara ett barn.

Låt dina barn utvecklas
Hagalund är en förskola som ligger i Solna. När dina barn går på Hagalund kommer de att få utvecklas i sin egen riktning och uppmuntras i en trygg miljö. Barn från olika kulturer går på de två avdelningarna Månen och Solen och det finns kunnig och utbildad personal som alltid är på plats för att engagera dina barn. På Hagalund tror man på små grupper där barnen får bli sedda.

En fantastisk utemiljö
Utemiljön på Hagalund inbjuder dina barn till att exempelvis lära sig att cykla med en fin utemiljö med närhet till andra förskolor. Barnen kan måla, leka affär och bygga sandslott. Det finns även möjlighet att utnyttja området utanför gården där barnen kan leka i en trygg miljö tillsammans med sina kamrater och sina förskolelärare. Du kan känna dig trygg när du lämnar dina barn på Hagalund.